Propozice

                              Vzorové dokumenty a přihlášky ke stažení                                  Pro stažení klikněte na daný dokument a otevřete jej, následně je možné jeho stažení do PC. 

Propozice k jednotlivým závodům


ATLETICKÝ 3BOJ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2018/2019

Termíny 

Okresní kola: do 17. května 2019

Okresní kola: do 17. května 2019

Krajská kola: do 31. května 2019

Republikové finále: 19. června 2019 (Turnov)

Účastníci: Kategorie II., žáci 4. a 5. třídy (2 dívky a 2 chlapci)

rok narození 2007, 2008, 2009. Závodí 4členné smíšené školní družstvo.

Disciplíny: sprint - 50 m, skok do dálky (odraz z odrazového pásma 100 cm, měřit od místa odrazu špičky odrazové nohy), hod kriketovým míčkem - 150 gr. + smíšená štafeta 4 x 60m

Pravidla: Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy, běhy - přímo na čas.

Bodování:

1. alternativa: pokud pořadatelé organizují kromě soutěže družstev také navíc závod jednotlivců ( třeba i pro kategorii I) tak se závod zpracovává v bezplatně přístupných programech 3boj_základ_jednotlivci a 3boj_základ_družstva.

2. alternativa: pokud pořadatelé organizují jen závod 4členných družstev, tak se závod zpracovává v bezplatně přístupném programu 3boj_základ_družstva.

Jednotlivé výkony, dosažené závodníkem ve třech individuálních disciplínách, program oboduje. Do výsledků družstva se počítá součet získaných bodů všech čtyř závodníků + body získané za výkon ve štafetě. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož čtvrtý závodník dosáhl vyššího počtu bodů. Informace na webu: www.atleticky3boj.webnode.cz. PC programy pro školní kolo, okresní a krajské kolo umožňují celkovou organizaci závodu-přihlášky, startovní listiny, bodování výkonů, výsledky jednotlivců i družstev.

Postupy: Do dalšího postupového kola postupuje vždy jedno / dvě družstva za školu. Na republikové finále postupují 2 družstva z krajského kola.

Vyžadované doklady:Vyplněný formulář přihlášky - zaslaný pořadatelům dle propozic + soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Bude obsahovat příjmení, jméno a data narození všech závodníků a formulaci: "Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. a IV. zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV".

Organizátoři: Školní kola organizují školy, okresní a krajské kolo organizují příslušné okresní a krajské rady AŠSK ČR, ve spolupráci s atletickými kluby.

Financování: Z dotace MŠMT na soutěže a přehlídky. Z prostředků příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR.

Vyhlášení a ceny: Vyhlašuje se 1. - 3. místo v kategorii jednotlivci (chlapci / dívky) a družstev, případně pořadí štafet. Odměny pro vyhlašované zajišťuje pořadatel ( zpravidla poháry a medaile pro 1. - 3. místo a diplomy pro všechna družstva a jednotlivce).