Atletický 3 boj
soutěž pro žáky 1. stupně základních škol

Co je atletický 3boj

Atletický trojboj pro 1. stupeň základních škol


MŠMT zařadilo tuto atletickou soutěž od školního roku 2018-19 mezi podporované soutěže, s vyvrcholením na jaře 2019 jejím prvním republikovým finále, které je plánované na 19. června 2019 do TurnovaAtletický 3boj byl už celá léta součástí seznamu vyhlašovaných soutěží v AŠSK a konal se v mnohých okresech i krajích, mnohdy v různých modifikacích. Nyní dochází ke sjednocení pravidel, s předpokladem konání 3boje ve všech krajích ČR. AŠSK preferuje soutěž družstev a tak i 3boj bude postupovou soutěží kolektivů, od okresních kol, přes krajské finále do školního MČR. Školní družstva budou 4členná /2 chlapci a 2 dívky-žáci 4. a 5. třídy ZŠ /ve II. kategorii AŠSK, rok narození 2007-2009 a soutěžit se bude v klasickém 3boji, tedy v disciplínách - ve sprintu na 50m, ve skoku do dálky s měřením od místa odrazu a v hodu míčkem. Soutěž bude vždy zakončena smíšenou štafetou 4 x 60 m. Pro organizaci soutěže je zpracován jednoduchý PC program, který pořadatelům zpracuje přihlášky, vytvoří startovní listiny, výkony oboduje, sečte a vytvoří výsledky. Organizátoři soutěže vycházejí z 13 leté zkušenosti v Libereckém kraji. Zde byla úspěšně realizovaná soutěž jednotlivců, odděleně po ročnících od 1. do 5. třídy ZŠ od základních třídních, školních, okrskových a okresních kol až po krajské finále. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat, neboť soutěž jednotlivců umožňuje účast v 3boji i třeba jen několika žáků z malotřídních, venkovských škol. Soutěž družstev bude propagačně využitelnou nadstavbou a konání Republikového finále určitě prestiž 3boje pozvedne. Základním článkem je ale provozování 3boje ve třídě. Zde velmi záleží na přístupu a aktivitě třídní učitelky, podporované ředitelstvím školy a případně kolegy - učiteli TV na 2. stupni. Ti si podporou 3boje na 1. stupni pomáhají vychovat budoucí reprezentanty své školy pro 4boj, či v Pohár Č. rozhlasu a další sportovní soutěže. Metodickou pomoc, odborně a kvalifikovaně jimi změřené výkony jejich kolegyně ve třídách na 1. stupni jistě rády přivítají.Žáci nacvičují disciplíny 3boje v hodinách tělesné výchovy, či v dalších sportovních zájmových útvarech. Výkony, dosažené všemi zdravotně způsobilými dětmi ve třídě se zpracují pomocí jednoduchého počítačového programu, který je bezplatně přístupný všem školám, zájemcům a provozovatelům 3boje. Podle získaných bodů se vytvoří pořadí žáků ve třídě,ale i průměrný bodový zisk celé třídy. Každý zlepšený výkon v průběhu školního roku zvyšuje průměr třídy.V r. 2017 se korespondenční soutěže průměrů třídních kolektivů zúčastnilo v Libereckém kraji 162 tříd a cca 3000 žáků. Jako vzorový příklad můžeme použít ZŠ Frýdlant. V této škole se zapojilo všech 18 tříd, v ZŠ Ještědská Liberec 15 tříd a v ZŠ Žižkova Turnov - všech 14 tříd na 1. stupni. I ZŠ Přepeře,jako malotřídka / viz rozhovor s jejím ředitelem Mgr. Bř. Tomešem/ se pravidelně a úspěšně zúčastňuje se všemi svými pěti třídami. A to je právě ta kvalitní devíza celého projektu: sportovat se všemi dětmi ve třídě, rozhýbat je a motivovat je, aby i ten poslední žák se snažil o zlepšení svých výkonů a stal se platný členem třídního, sportovního kolektivu.Tváří projektu je Adam Sebastián Helcelet, český reprezentant v desetiboji, který začínal s atletikou právě účastí v 3boji na školách na Turnovsku. Je to příkladný borec pro začínající sportovce. Je tedy evidentní, že se jedná o zcela výjimečnou pohybovou aktivitu, která díky angažovaným pedagogům a jejich odborným pomocníkům z atletických klubů v LK, bude ve stále větším měřítku praktikována ve školách a jejich třídách. Projekt má kladný dopad na veškerou školní mládež na 1. stupni základních škol a my věříme, že se 3boj - díky celostátnímu vyhlášení - dostane do velkého množství škol a tříd. Z mnohých míst zaznívá, že mládež je třeba zaměstnávat pohybovými aktivitami všeho druhu. Atletický 3boj bude určitě patřit mezi ty významné. Skutečně bude záležet na tom, jaké množství našich kolegyň a kolegů ve školách naše heslo: "3boj do všech tříd" osloví. Veškeré informace o 3boji poskytují webové stránky www.atleticky3boj.webnode.cz, kde si lze prohlédnout rozsáhlou dokumentaci, stáhnout si bezplatné PC programy, fotodokumentaci i výsledky jednotlivých závodů. Na rajce.net - http//:wales721.rajce.net - jsou soubory s foto ze závodů 3boje, konaných v minulých letech, včetně krajského finále Libereckého kraje 2018.

V Turnově, dne 4.9. 2018 


Mgr. Karel Štrincl, předseda OR AŠSK ČR Semily
ředitel závodu - Republikové finále v Atletickém 3boji 2019. 
E-mail: orassksm@seznam.cz, 
tel. 702 046 061.