Atletický 3 boj
soutěž pro žáky 1. stupně základních škol

Co je atletický 3boj

Atletický trojboj pro 1. stupeň základních škol

Aktuální informace 2019


MŠMT zařadilo tuto atletickou soutěž od školního roku 2018-19 mezi podporované soutěže, s vyvrcholením na jaře 2019 jejím prvním republikovým finále, které je plánované na 19. června 2019 do Turnova. Atletický 3boj byl už celá léta součástí seznamu vyhlašovaných soutěží v AŠSK a konal se v mnohých okresech i krajích, mnohdy v různých modifikacích. Nyní dochází ke sjednocení pravidel, s předpokladem konání 3boje ve všech krajích ČR. AŠSK preferuje soutěž družstev a tak i 3boj bude postupovou soutěží kolektivů, od okresních kol, přes krajské finále do školního MČR. Školní družstva budou 4 členná (2 chlapci a 2 dívky, žáci 4. a 5.třídy ZŠ) ve II. kategorii AŠSK, rok narození 2007-2009 a soutěžit se bude v klasickém 3boji, tedy v disciplínách - ve sprintu na 50 m, ve skoku do dálky s měřením od místa odrazu a v hodu míčkem. Soutěž bude vždy zakončena smíšenou štafetou 4 x 60 m. Pro organizaci soutěže jsou zpracované jednoduché PC programy, které pořadatelům zpracují přihlášky, vytvoří startovní listiny, výkony oboduje, sečte a vytvoří výsledky. Organizátoři soutěže vycházejí z 13 leté zkušenosti v Libereckém kraji, kde byla úspěšně realizovaná soutěž jednotlivců, odděleně po ročnících od 1. do 5. třídy ZŠ od základních třídních, školních, okrskových a okresních kol až po krajské finále. Premiéra soutěže družstev bude propagačně využitelnou nadstavbou a konání Republikového finále určitě prestiž 3boje pozvedne. Základním článkem je ale provozování 3boje ve třídě. Zde velmi záleží na přístupu a aktivitě třídní učitelky, podporované ředitelstvím školy a případně kolegy - učiteli TV na 2. stupni. Ti si podporou 3boje na 1. stupni pomáhají vychovat budoucí reprezentanty své školy pro 4boj, či v Pohár Č. rozhlasu a další sportovní soutěže. Metodickou pomoc, odborně a kvalifikovaně jimi změřené výkony jejich kolegyně ve třídách na 1. stupni jistě rády přivítají. Žáci nacvičují disciplíny 3boje v hodinách tělesné výchovy, či v dalších sportovních zájmových útvarech. Výkony, dosažené všemi zdravotně způsobilými dětmi ve třídě se zpracují pomocí jednoduchého počítačového programu, který je bezplatně přístupný všem školám, zájemcům a provozovatelům 3boje. Podle získaných bodů se vytvoří pořadí žáků ve třídě, ale i průměrný bodový zisk celé třídy. Každý zlepšený výkon v průběhu školního roku zvyšuje průměr třídy. V r. 2017 se korespondenční soutěže průměrů třídních kolektivů zúčastnilo v Libereckém kraji 162 tříd a cca 3000 žáků. Jako vzorový příklad můžeme použít ZŠ Frýdlant. V této škole se zapojilo všech 18 tříd, v ZŠ Ještědská Liberec 15 tříd a v ZŠ Žižkova Turnov - všech 14 tříd na 1. stupni. I ZŠ Přepeře, jako malotřídka / viz rozhovor s jejím ředitelem Mgr. Bř. Tomešem/ se pravidelně a úspěšně zúčastňuje se všemi svými pěti třídami. A to je právě ta kvalitní devíza celého projektu: sportovat se všemi dětmi ve třídě, rozhýbat je a motivovat je, aby i ten poslední žák se snažil o zlepšení svých výkonů a stal se platným členem třídního, sportovního kolektivu. Tváří projektu je Adam Sebastián Helcelet, český reprezentant v desetiboji, který začínal s atletikou právě účastí v 3boji na školách na Turnovsku. Je to příkladný borec pro začínající sportovce. Je tedy evidentní, že se jedná o zcela výjimečnou pohybovou aktivitu, která díky angažovaným pedagogům a jejich odborným pomocníkům z atletických klubů v LK, bude ve stále větším měřítku praktikována ve školách a jejich třídách. Projekt má kladný dopad na veškerou školní mládež na 1. stupni základních škol a my věříme, že se 3boj - díky celostátnímu vyhlášení - dostane do velkého množství škol a tříd. Z mnohých míst zaznívá, že mládež je třeba zaměstnávat pohybovými aktivitami všeho druhu. Atletický 3boj bude určitě patřit mezi ty významné. Skutečně bude záležet na tom, jaké množství našich kolegyň a kolegů učitelů ve školách naše heslo: "3boj dovšech tříd" osloví. Veškeré informace o 3boji poskytují webové stránky www.atleticky3boj.webnode.cz, které obsahují informace hlavně pro školy, okresní a krajské rady AŠSK, které poprvé organizují závody v 3boji ( okresní a krajská kola ) a budou připravovat postupující družstva na Republikové finále. Je zde možnost prohlédnout si rozsáhlou dokumentaci, i výsledky jednotlivých závodů a stáhnout si bezplatné PC programy,. Fotodokumentace - na rajce.net - http//:wales721.rajce.net - jsou soubory s foto ze závodů 3boje, konaných v minulých letech, včetně krajského finále Libereckého kraje 2018. 


V Turnově, dne 4.9. 2018 - aktualizace 7. dubna 2019


Mgr. Karel Štrincl, předseda OR AŠSK ČR Semily
ředitel závodu - Republikové finále v Atletickém 3boji 2019. 
E-mail: orassksm@seznam.cz, 
tel. 702 046 061.